Building the House in Bangkok

A synagogue, mikvah, a hall for hosting free Shabbat and holiday meals for hundreds of Jews, kosher restaurants, a library and a help center

חמדה תאגורי

My goal

10,000

We raised so far

13%
1,380

My partners

16

We raised so far

13%
1,380
Donate

“כי שמחתני ה’ בפועלך, במעשי ידיך ארנן”!
לפני כשנה זכיתי להיות בתאילנד ולהכיר את הרב נחמיה והרב משה ברוורמן במסגרת סדנא למטיילים בת ארבעה ימים אשר מתרחשת פעם בחודש. הייינו כ20 איש ובמשך הסדנא כבר הרגשנו את החיבור המדהים , אין ספק שההכרות הזו איפשרה לנו לצמוח וכיוונה אותנו אל הטוב באמת!!
חברים יקרים!
הרבי מלובביץ אומר שכל יהודי הוא שליח ושכל אחד ואחת עם תכונות הנפש המיוחדות שלו נשלח להאיר את העולם באור התורה והמצוות. לכל אחד ואחת מאיתנו יש כוחות רוחניים נעלים ביותר אך כדי שכוחות אלו יבואו לידי ביטוי וימלאו את תפקידם צריך לדעת ללחוץ על המתג שבתוכנו. אין ספק שלרב נחמיה ולרב משה ברוורמן יש את הכח לעורר את הכוחות הנעלמים שיש לנו בפנימיות בדרכם הרגישה והמיוחדת.
אני מודה כל העת על שזכיתי להיות חלק ולטעום מהשליחות שלהם ועכשיו אני רוצה להכיר להם תודה ולהשתדל לעזור בגיוס הכספים עבור בנין הבית חב”ד החדש בבנגקוק כדי שיוכלו להמשיך בשליחותם המיוחדת. מאחר ובעל הבניין שבית חב”ד בנגקוק שוכן בו בשכירות כבר הרבה שנים החליט שאינו רוצה לחדש להם את החוזה,  בית חב”ד בנגקוק יצאו למסע לקניית מקום ובניית בית חדש שיהיה של כולנו כי בשביל מי הם שם אם לא בשביל עוד יהודי?!
צריך להשלים את גיוס הכספים עד סוף חודש פברואר ועדיין חסר הרבה כסף .
בואו נכיר להם טובה יחד וניהיה שותפים בבנית הבית הזה שכולו חסד ובעזרת ה’ בקרוב ממש נזכה בבניין בית המקדש.
אני מודה מראש לכל התורמים והמסייעים בכל סכום שהוא ומברכת אתכם שתראו ברכה ושפע בכל מעשה ידיכם.
מעומק הלב
חמדה.

My partners

חנה למביאסי
100
בתי׳ אזימאוו
50
בעילום שם
40
בעילום שם
100
מיכל וגנר
150
מושקי גלבשטיין
50
בעילום שם
100
בעילום שם
150
מרגלית חיים
150
בעילום שם
40
בעילום שם
100
בעילום שם
50
מאיר כחלון
50
בעילום שם
50
בעילום שם
100
בעילום שם
100